Sprievodcovia

Ako resetovať iPhone pomocou nefunkčného tlačidla napájania alebo tlačidla Domov

iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS sú známe stabilitou a pravidelnými aktualizáciami, ktoré poskytuje spoločnosť Apple s cieľom opraviť chyby alebo pridať funkcie do systému iOS. Nielen to, Aplikácie na iPhone majú tendenciu byť lepšie, pokiaľ ide o funkcie, pretože Apple vyžaduje, aby vývojári aktualizovali svoje aplikácie tak, aby boli kompatibilné s najnovším iOS.

Aplikácie, ktoré ste práve aktualizovali, nebudú vždy fungovať hladko. Niekedy môžu vypadnúť a nebudú sa správať tak, ako by mali. Musíte mať na pamäti, že ak aplikácie nepracujú správne, môže to mať vplyv na výkon zariadenia iPhone. Tento problém existuje jednoduchým riešením problému a tu musíte resetovať iPhone. Také jednoduché.

Ak chcete resetovať / reštartovať iPhone, stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo Domov po dobu asi 10 - 15 sekúnd, kým sa na obrazovke iPhone nezobrazí logo Apple.

Čo robiť, ak je poškodený hlavný vypínač? Ako v takom prípade resetovať zariadenie? Existuje niekoľko riešení tohto problému. O jednu z nich sa podelíme.

IPhone môžete resetovať aktiváciou určitých funkcií, ako je napríklad funkcia Tučný text, alebo môžete urobiť niečo, čo si vyžaduje reštart iPhone, napríklad Obnoviť nastavenia siete.

Ak chcete v iPhone aktivovať funkciu Tučný text, môžete prejsť na

Nastavenia >> Všeobecné >> Prístupnosť, potom potiahnite prstom po funkcii Tučné písmo a váš iPhone sa reštartuje. Dá sa to urobiť na iOS 7 alebo novšom.

Druhou možnosťou je Obnoviť nastavenia siete bez straty údajov a ďalších nastavení (stratíte nastavenia siete). Môžete to urobiť v časti Nastavenia >> Všeobecné >> Obnoviť >> Obnoviť nastavenia siete