Sprievodcovia

Ako opraviť problém s reproduktorom Galaxy Note 4, ktorý nefunguje

Hlavným bežným problémom zariadenia Samsung Galaxy v súvislosti s reproduktorom je - žiadny zvuk alebo slabý alebo nejasný zvuk. Môže to byť z rôznych dôvodov, prečo reproduktor Galaxy nefunguje. Dôvody môžu byť uvedené ako:

> Na reproduktore môže byť prach.

> Môže sa to stať z dôvodu poškodenia reproduktora vodou alebo inou tekutinou.

> Dôvodom môže byť krátky primárny kondenzátor alebo chybný sekundárny kondenzátor

> Poškodený audio IC alebo audio IC cievka.

> Ak je prerušené akékoľvek spojenie, napríklad konektor na palube alebo konektor reproduktora.

Reproduktor Galaxy Note 4 nefunguje

Pozri tiež - Ako vyriešiť problém s klávesnicou Galaxy Note 4 Autocorrect

Ak sa problém týka nízkeho alebo skresleného zvuku, problém s reproduktorom Galaxy Note 4, ktorý nefunguje, môžete vyriešiť vyčistením siete reproduktora. Ďalej reštartujte telefón a skontrolujte úroveň hlasitosti. Ak problému stále čelíte, musíte zmeniť reproduktor.

Ak však nie je vôbec žiadny zvuk, problém s reproduktorom Galaxy Note 4, ktorý nefunguje, môžete vyriešiť vykonaním týchto krokov.

Kroky na odstránenie problému so zvukom:

> Najprv vyskúšajte nový reproduktor.

> Ak problém stále pretrváva, je potrebné správne vyčistiť palubný konektor a konektor pásky.

> Teraz skontrolujte kondenzátory 2 s prvým a druhým pinom palubného konektora.

> Skontrolujte kondenzátor 1 a zistite, či nie je krátky.

> Potom skontrolujte spojenie medzi každým kolíkom palubného konektora a konektorom reproduktora. Druhý pin konektora by mal byť pripojený k –ve svorke reproduktora a tretí pin konektora by mal byť s kladnou svorkou reproduktora.

> Teraz je potrebné skontrolovať cievku Audio IC pomocou kondenzátora 1.

> Ak nič nefunguje, zahrejte audio IC a uvidíte výsledok. Ak je výsledok stále rovnaký, vymeňte ho a opravte problém s reproduktorom Galaxy Note 4, ktorý nefunguje.