Sprievodcovia

Ako resetovať Fitbit Versa

Technológia, ktorá priniesla inteligentné zariadenia, definitívne zmenila spôsob nášho každodenného života, najmä pokiaľ ide o zdravé návyky. Neustále pripomínať potrebu praktizovať tieto zdravé návyky je vcelku dobrý nápad a vo Fitbit Versa je ešte príjemnejšia. Tieto inteligentné hodinky zašli ďalej a poskytujú veľmi užitočné funkcie, ktoré uľahčujú život používateľovi. Takáto technológia však môže byť výzvou pre pochopenie alebo fungovanie.

Ako každý iný gadget, aj Fitbit Versa môže občas spôsobiť reset kvôli poruchám a čo nie. Je preto veľmi užitočné vedieť, ako s tým v takom čase zaobchádzať, inak bude všetka táto revolučná technológia a odbornosť takmer zbytočná, ak nie nepríjemná. Reštartovanie zariadenia môže byť tiež iniciované používateľom bez akejkoľvek výzvy od samotného systému zariadenia, ak sa zariadenie správa nesprávne, tj. Nereaguje na vstupy, alebo ak dáva spomalené odpovede. Existujú dva spôsoby, ako resetovať Fitbit Versa, hlavne v závislosti od problému, ktorý sa vyskytol.

Pozri tiež: Sprievodca nákupom inteligentných hodiniek - Čo treba brať do úvahy pri kúpe inteligentných hodiniek

Ako resetovať Fitbit Versa: Rýchly reset

V prípade menšej poruchy je možné Fitbit ľahko obnoviť do továrenského nastavenia bez akýchkoľvek zložitých postupov vykonaním nasledujúcich jednoduchých krokov:

  • Prejdite na nastavenia zariadenia tak, že na obrazovke identifikujete ikonu v tvare ozubeného kolieska a vyberiete ju rovnako ako v iných bežných smartfónoch.
  • V nastaveniach vyberte možnosť „O mne“ a zobrazia sa ďalšie možnosti
  • Tu nájdete možnosť resetovania zariadenia a je možné ju spustiť a vykonať jednoduchým výberom možnosti „obnovenie továrenských nastavení“.

Táto metóda je samozrejme možná, iba ak zariadenie reaguje na tieto príkazy na obrazovke pomocou bočných tlačidiel alebo prípadne dotykového zariadenia.

Ako resetovať Fitbit Versa: Resetovanie tlačidiel

Táto metóda resetovania je určená pre zariadenie, ktoré odmieta dodržiavať štandardné vstupné príkazy svojho používateľa, a preto bráni navigácii do bootovacieho alebo resetovacieho menu na obrazovke.

  • Najskôr sa uistite, že je zariadenie pripojené k pôvodnému nabíjaciemu káblu, ktorý je pripojený k zdroju napájania
  • Nájdite tri ovládacie tlačidlá na bočných stranách prístroja a umiestnite prsty jednej alebo oboch rúk tak, aby ste tlačidlá ovládali súčasne, podľa toho, čo je pre vás najpohodlnejšie.
  • Silne stlačte všetky tri tlačidlá súčasne a podržte ich stlačené až pätnásť sekúnd
  • Táto akcia by mala vyprovokovať vzhľad loga Fitbit na výstupnom termináli alebo obrazovke zariadenia
  • Logo potom po niekoľkých sekundách zmizne. V tomto okamihu musí používateľ uvoľniť IBA pravé spodné tlačidlo, ale bez uvoľnenia ďalších dvoch tlačidiel, konkrétne pravého horného klávesu a jediného ľavého bočného klávesu.
  • Ak bol proces vykonaný správne, malo by zariadenie v tomto okamihu vydávať veľmi zreteľné vibrácie. To naznačuje začatie procesu resetovania zariadenia.
  • Niekoľko sekúnd po úspešnom spustení procesu resetovania by sa na obrazovke malo objaviť statické logo Fitbit. Toto je bod, v ktorom musia byť uvoľnené zvyšné tlačidlá, aby sa umožnilo úplné obnovenie továrenských nastavení. Ak to neurobíte, bude to mať za následok pravidelné naštartovanie, ktoré nemusí nevyhnutne odstrániť poruchu.

Pozor

Je však dôležité uvedomiť si, že obnovenie továrenských nastavení alebo bootovanie vymaže VŠETKY nahromadené údaje používateľa zo zariadenia a všetky ďalšie vykonané nastavenia alebo prispôsobenia. Nejde teda o reverzibilnú akciu. Po dokončení resetovania bude potrebné znova vykonať všetko prispôsobenie a zariadenie začne so zhromažďovaním údajov odznova.