Sprievodcovia

Ako nájsť IMEI a sériové číslo na telefóne Samsung Galaxy S5

Ak zavoláte poskytovateľovi služieb a požiada vás o overenie vášho účtu, budete musieť v rámci overenia uviesť číslo IMEI a sériové číslo telefónu. IMEI a sériové číslo (SN) sú jedinečné pre každý telefón a používajú sa ako identita telefónov.

Číslo IMEI je veľmi užitočné v prípade, že ste stratili Galaxy S5, a ak tieto informácie poskytnete svojmu poskytovateľovi služieb, môže pomocou tohto čísla zablokovať váš telefón.

Pozri tiež: Obnovenie / oprava zariadenia Galaxy Null Imei a oprava nie je zaregistrovaná v sieti

Metódy vyhľadávania IMEI a sériového čísla na telefóne Samsung Galaxy S5

Nájdite číslo IMEI a sériové číslo na telefóne Samsung Galaxy S5

Vytočte kód

Ak chcete zistiť číslo IMEI a sériové číslo na telefóne Samsung Galaxy S5, musíte vytočiť kód pomocou aplikácie Telefón.

 • Otvorte aplikáciu Telefón.
 • V prípade potreby zobrazte vytáčanie dotykom na karte klávesnice.
 • Vytočte „# 06 #“.

Pod batériou

Ak chcete vidieť IMEI a sériové číslo týmto spôsobom, musíte vypnúť Galaxy S5 a vybrať batériu.

 • Vypnite svoj Galaxy S5.
 • Otvorte zadný kryt.
 • Vyberte batériu.
 • Uvidíte na ňom vytlačené číslo IMEI a sériové číslo.
 • IMEI uvidíte navrchu čiarového kódu a pod čiarový kód je napísaný znak SN.

Cez ponuku Nastavenia

Vyhľadanie čísla IMEI a sériového čísla v telefóne Samsung Galaxy S5 pomocou ponuky Setting je jednoduché, je však potrebné vykonať niekoľko krokov.

 • Potiahnite nadol lištu oznámení.
 • Dotknite sa ikony Nastavenia, aby ste zobrazili ponuku Nastavenia.
 • Prejdite stránku a klepnite na Informácie o zariadení.
 • Klepnite na položku Stav.
 • Teraz uvidíte sériové číslo aj IMEI.

Na krabici

Ak stále máte škatuľu Galaxy S5, nájdete sériové číslo a IMEI, pretože škatule telefónov sú zvyčajne zalepené nálepkou. Na štítku je napísaný čiarový kód a pod čiarovým kódom nájdete IMEI vášho Galaxy S5.