Sprievodcovia

Ako opraviť problémy s volaním na sieť Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 a Galaxy S9 + sú úžasné smartphony s pôsobivým hardvérom, problémy so softvérom ich používateľov stále trápia. Ak hľadáte spôsob, ako vyriešiť problémy s Wi-Fi pripojením Galaxy S9, ste na správnom mieste. Vybrali sme niektoré z najbežnejších opráv, ktoré už používatelia vyskúšali, a osvedčené problémy s volaním sa osvedčili.

Pozri tiež: Ako opraviť problémy s telefónom Samsung Galaxy S9 GPS

Ako opraviť problémy s volaním na Galaxy S9 cez Wi-Fi

Metóda 1: Zapnite volanie cez Wi-Fi ako predvolenú metódu

Problém pretrváva u mnohých, pretože keď vojdete do domu, váš telefón sa automaticky prepne na domácu sieť a to isté platí aj pre vašu kancelársku sieť. Zariadenie sa má podľa dostupnosti automaticky prepnúť na 4G alebo Wi-Fi. Ak to neurobí to isté, môžete ho prinútiť, aby nepoužíval mobilné pripojenie, najmä ak ťažko trávite čas mimo zónu fibernetu po celý deň.

 1. Otvorte stránku s nastaveniami na telefóne Galaxy S9
 2. Zapnite pripojenie Wi-Fi raz
 3. Klepnutím otvoríte svoje aplikácie tak, že potiahnete prstom nadol z hornej časti smartfónu s Androidom
 4. Nájdite ikonu a znova vypnite bezdrôtové pripojenie
 5. Prejdite na nastavenia a prejdite na ďalšie nastavenia pripojenia
 6. Otvorte volanie cez Wi-Fi a vyberte preferovanú Wi-Fi
 7. Ak to stále nefunguje, aktivujte Nikdy nepoužívať celulárnu sieť na aktiváciu všetkých hovorov v domácej alebo kancelárskej sieti

Metóda 2: Vysunutie SIM karty a vypnutie hovoru cez Wi-Fi

Pri prehľadávaní webu si uvedomíte, že väčšinu problémov na vašom smartfóne Samsung Galaxy S9 je možné vyriešiť rýchlym reštartom. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete vyskúšať to isté, ale je potrebné splniť určité podmienky.

 1. Nereštartujte telefón, ale vypnite ho a vykonajte úplné reštartovanie
 2. Stlačením a podržaním vypínača vypnite zariadenie
 3. Keď je karta úplne vypnutá, pomocou nástroja na vysunutie karty SIM ju vytiahnite z telefónu
 4. Ak ste to neurobili dlhší čas, zvážte čisté prejdenie SIM karty
 5. Zapnite telefón bez karty a prejdite na stránku s nastaveniami
 6. Nezabudnite vypnúť volanie cez Wi-Fi a znova vypnúť telefón
 7. Vložte SIM kartu a reštartujte počítač, čím by sa mala vyčistiť všetka vyrovnávacia pamäť v systéme Android OS a problém s volaním sa vyrieši

Metóda 3: Skontrolujte vzdialenosť smerovača a vyriešte problém s častým prerušovaním hovorov

Byť bezdrôtový je zábava, ale väčšina používateľov zabúda na skutočnosť, že sa skutočne pohybujú veľmi ďaleko od smerovača. Zariadenia môžu fungovať iba do určitej miery a ak ste počas hovorov Wi-Fi zaznamenali časté problémy s prerušením hovorov, pravdepodobne sa pohybujete príliš ďaleko od dosahu signálu.

 1. Použite iný smartphone a postavte sa na to isté miesto, aby ste potvrdili, či problém skutočne existuje vo vašom zariadení, nie v smerovači
 2. Vylepšite si smerovač a mal by vám umožňovať volať z ktorejkoľvek časti domu bez problémov so signálom
 3. Ak existujú steny alebo iné prekážky, ktoré neustále blokujú signál, musíte pravdepodobne uskutočňovať nepretržité hovory presunutím smerovača alebo presunutím telefónu do otvoreného priestoru
 4. Skontrolujte, či iné elektronické zariadenia, napríklad slúchadlá Bluetooth, počítače nevyvolávajú problém, aby vám zabránili v používaní telefónu
 5. Stiahnite a nainštalujte si všetky aktualizácie, ktoré zavádza váš poskytovateľ služieb a ktoré by mohli vyriešiť váš problém, ak ich už mnoho nahlásilo

Metóda 4: Reštartujte modem alebo smerovač doma / v práci

Ak ste na svojom smartfóne Galaxy S9 neustále čelili problémom s volaním cez Wi-Fi, je čas reštartovať modem alebo smerovač. Zavolajte ISP a potvrďte, či sa stretli s problémami alebo aktualizáciou serverov. Niekedy to môže spôsobiť podobné problémy niekoľko dní alebo dokonca týždňov a pokiaľ svoje zariadenie nereštartujete, nebude to vyriešené.

 1. Skontrolujte, či je internetový kábel na smerovači a modeme správne zapojený
 2. Stlačením vypínača vypnite zariadenie
 3. Môžete tiež odpojiť sieťovú zástrčku a vykonať tvrdý reset, ktorý často vyrieši väčšinu identifikovaných problémov. Ak váš poskytovateľ internetových služieb vykonal aktualizáciu, bude fungovať podľa plánu.
 4. Opätovným stlačením vypínača ho zapnete
 5. Pred opätovným pripojením napájacej zástrčky zvážte jej ponechanie aspoň na minútu odpojenú
 6. Buďte trpezliví, kým všetky indikátory na smerovači nesvietia nazeleno a kým nebude pripravený na to, aby ste boli opäť online

Skúste uskutočniť hovor cez Wi-Fi a zistite, či problém vyriešil.

Metóda 5: Vymažte všetky uložené siete Wi-Fi v telefóne Galaxy S9

Nezáleží na tom, či ste si smartphone kúpili novo alebo ste ho už nejaký čas používali. Ako opraviť problémy s volaním na Galaxy S9 cez Wi-Fi je problém, ktorý je najlepšie vyriešiť pomocou jednej z metód uvedených tu, a skôr, ako začnete uvažovať o výmene vášho telefónu Samsung, vyskúšajte všetky.

 1. Stránku otvoríte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska Nastavenia
 2. Posunutím vyhľadajte možnosť Pripojenia
 3. Otvorte stránku s nastaveniami Wi-Fi
 4. Vo vašom telefóne sa zobrazí zoznam uložených sietí
 5. Klepnite na ne a podržte ich, kým sa nezobrazí možnosť zabudnutia. Odstráňte všetky svoje uložené siete

Tento problém môže spôsobiť nejaká nečestná sieť, ktorú ste mohli pridať počas svojej cesty, či už je to hotelová izba alebo spojenie s letiskom.

 1. Pridajte novú bezpečnú sieť Wi-Fi hneď teraz
 2. Prejdite na stránku Nastavenia, Pripojenia
 3. Otvorte stránku Wi-Fi a spustite telefón, aby prehľadal všetky dostupné pripojenia
 4. Klepnutím na Viac pridáte nové pripojenie a zobrazí sa výzva na zadanie hesla k sieti
 5. Zadajte heslo a pripojíte sa k sieti

Metóda 6: Použite možnosť Obnoviť nastavenia siete na vašom smartfóne Galaxy S9

Poskytovateľ celulárnych služieb poskytne veľa sieťových nastavení, ktoré vaše zariadenie stiahne a uloží pri prvej aktivácii. Poskytujú aktualizácie, ale občas, ak chýbajú súbory alebo nesprávne nastavenia; mohlo by to viesť k chybám a prerušeniu vašich pripojení Wi-Fi. Obnovením nastavení siete môžete konečne prepísať existujúce, opraviť chyby s nimi spojené a zistiť, či by vám problém pomohol vyriešiť.

 1. Na smartfóne Galaxy S9 s Androidom otvorte stránku Nastavenia
 2. Klepnutím otvoríte všeobecnú správu
 3. Vyhľadajte možnosť s názvom Obnoviť a kliknite na ňu
 4. Klepnite na Obnoviť nastavenia siete
 5. Telefón môže na autorizáciu žiadosti vyžadovať váš odtlačok prsta alebo vzor
 6. Urobte tak a vaše sieťové nastavenia sa resetujú späť na pôvodné nastavenia, ktoré by nakoniec mohli vyriešiť vaše problémy s Wi-Fi

Metóda 7: Upravte svoje nastavenia mobilných sietí a sietí Wi-Fi pomocou režimu v lietadle

Častým problémom, ktorý ľudí naďalej trápi, je to, že sa telefón počas hovoru pokúša prepínať medzi celulárnou sieťou a Wi-Fi, čo vedie k nízkej kvalite hovoru. Môžete sa mu vyhnúť otočením telefónu Galaxy S9 + do režimu lietadla a pripojte ho iba k bezdrôtovej sieti.

 1. Posuňte sa nadol na panel oznámení, kde nájdete ikonu Lietadlo
 2. Klepnutím na ňu ju aktivujete a všetky pripojenia budú okamžite zablokované
 3. Zapnite Wi-Fi a nechajte telefón pripojený k domácemu smerovaču
 4. Skúste zavolať a zistite, či to funguje
 5. Môžete tiež požiadať svojho poskytovateľa internetových služieb alebo technického technika, aby sa ubezpečil, že váš smerovač má otvorené všetky porty

Ľudia, ktorí hrajú hry pre viacerých hráčov, sú si vedomí otvorených portov a toho, ako ovplyvňujú prichádzajúce a odchádzajúce pripojenia. Môžete požiadať o pomoc svojho ISP, aby ste otvorili tieto porty, alebo ju môžete potvrdiť pomocou viacerých smerovačov, aby ste zistili, či problém skutočne existuje aj v iných telefónoch, nielen v telefóne smartphone.

Metóda 8: Povolenie volania cez Wi-Fi pre domácnosť

Používateľ Reddit navrhol, aby sa jeho problémy s Wi-Fi v smartfóne Galaxy S9 vyriešili, keď povolil sieť vo svojom dome. Aj keď niektorí používatelia tvrdia, že táto možnosť nie je k dispozícii na ich telefónoch, ak patríte do podporovanej siete a funkciu nájdete, môžete problém vyriešiť pomocou tejto funkcie.

 1. Otvorte stránku Nastavenia a choďte na Calling Plus
 2. Nájdite možnosť, ktorá znie Volanie cez Wi-Fi
 3. Prejdite vyhľadaním sietí volajúcich cez Wi-Fi a uistite sa, že je povolená vaša domáca sieť
 4. Ak je domáca sieť deaktivovaná, je možné, že nebudete môcť telefonovať. Preto je dôležité podstúpiť tento proces

Poslednou možnosťou by bolo vyskúšať obnovenie továrenských nastavení, ak ste už vykonali všetko, čo je tu uvedené, a stále čelíte rovnakému problému. Vymaže všetky vaše dáta a váš telefón Galaxy S9 Plus bude stále ako nový. Pred vykonaním procedúry resetovania zariadenia a vymazania všetkých údajov je vhodné zálohovať ich a pripraviť sa.

Vedieť, ako vyriešiť problémy s Wi-Fi pripojením na Galaxy S9, môže znieť odstrašujúco, ale je len otázkou času, kedy zistíte, ktorá oprava vám skutočne vyhovuje. Použite akékoľvek technické znalosti, ktoré vlastníte, a identifikujte, či problém vo vašom telefóne pretrváva alebo je spôsobený externým zariadením, a potom môžete urobiť informované rozhodnutie.