Sprievodcovia

Ako opraviť LG G3 sa sám vypne

Vypína sa váš LG G3 veľmi často? Potom nie ste jediní, s týmto problémom sa stretáva veľa používateľov LG G3. Mnoho používateľov LG G3 na fóre informovalo, že ich nový smartfón sa zvykne často vypínať. U niektorých používateľov sa telefón po stlačení tlačidla napájania vráti do normálu, ale niektorí používatelia musia vybrať a znovu vložiť batériu, aby sa telefón vrátil do normálu.

Tp opraviť LG G3 vypne sám o sebe problém, tu budeme diskutovať o niektorých krokoch. Môžete sa nimi riadiť, aby ste sa zbavili tohto problému. Ak narazíte na ďalšie problémy so svojím LG G3, navštívte Technobezz, kde nájdete riešenia pre takmer všetky problémy spojené s vašim smartfónom.

Pozri tiež: Bežné problémy LG G3 a ich riešenie

Potenciálne opravy pre LG G3 sa vypínajú pre samotný problém

Vložte batériu späť

Ak sa váš telefón sám bez dôvodu vypol, skúste ho najskôr zapnúť stlačením a podržaním vypínača. Po reštartovaní telefónu ho použite a skontrolujte, či sa problém znova nevyskytuje. Ak sa váš telefón bezdôvodne znova vypne, vytiahnite batériu vášho G3 a po 30 sekundách ju znova vložte. Po opätovnom vložení reštartujte zariadenie a skontrolujte, či sa problém nevyriešil. U niektorých našich čitateľov opätovné vloženie batérie fungovalo.

Zakázať službu určovania polohy

Mnoho používateľov uviedlo, že by sa mohli úspešne zbaviť častého problému s vypínaním iba zakázaním služieb určovania polohy v telefóne LG G3. Túto možnosť teda môžete vyskúšať aj vy. Pre to:

 • Prejdite do ponuky Nastavenia vášho zariadenia
 • Klepnite na Poloha
 • Vypnite prepínač vedľa položky Poloha

Týmto sa deaktivujú lokalizačné služby na vašom zariadení. Používajte telefón ako obvykle a skontrolujte, či sa problém nevyskytne, keď sú vypnuté služby určovania polohy. Ak je problém vyriešený, nechajte lokalizačné služby deaktivované, pokiaľ službu skutočne nepotrebujete.

 

Aktualizujte si softvér LG G3

Spoločnosť LG uznala problém automatického vypínania a vydala aktualizáciu, ktorá ho má vyriešiť. Stiahnutie najnovších aktualizácií vždy zaistí vyriešenie aktuálnych chýb a problémov so softvérom. Neustále aktualizujte svoj telefón, aby ste predišli problémom súvisiacim so softvérom. Podľa týchto pokynov môžete aktualizovať softvér LG G3:

 • Prejdite do ponuky Nastavenia na svojom G3
 • Klepnite na Informácie o zariadení
 • Klepnite na Aktualizácie softvéru, aby vaše zariadenie mohlo vyhľadávať nové aktualizácie.

Ak nájde novú aktualizáciu, nezabudnite aktualizovať svoj telefón na najnovší softvér.

Pretože niektorí čitatelia zistili, že telefón nezobrazuje nové aktualizácie, a ak sa stretnete s rovnakým problémom, pripojte zariadenie k počítaču, na ktorom je nainštalovaný počítačový balík LG G3, a stiahnite si aktualizácie.

 

Vyberte SD kartu

Chybná alebo poškodená karta SD môže niekedy spôsobiť takéto problémy na vašom novom LG G3. Vyberte SD kartu zo zariadenia a obvyklým spôsobom pomocou telefónu skontrolujte, či problém spočíva na SD karte. Ak svoj telefón nemôžete používať bez problémov a problém s vypnutím úplne zmizol, problém spôsobovala vaša SD karta. Ak chcete vo svojom telefóne použiť rovnakú kartu SD, je najlepšie najskôr presunúť všetky údaje z karty do iného zariadenia a pred ďalším použitím v zariadení kartu naformátovať.

Obnovenie výrobných nastavení

V prípade, že ste vyskúšali všetky vyššie uvedené opravy, ale nedosiahli ste nijaký plodný výsledok, je obnovenie továrenského nastavenia dokonalou možnosťou riešenia tohto problému s LG G3. Predtým si však zálohujte všetky údaje v telefóne, pretože týmto procesom sa vymažú všetky údaje. Obnovenie výrobných nastavení môžete vykonať nasledujúcim spôsobom:

 • Prejdite do ponuky Nastavenia v telefóne
 • Klepnite na Zálohovanie a obnovenie
 • Klepnite na Obnovenie výrobných nastavení

Klepnutím na OK výber potvrdíte. Umožnite telefónu vymazať všetky informácie a vrátiť sa do pôvodného stavu.

Ak je pre vás predchádzajúca metóda zložitá alebo máte ťažkosti s jej vykonaním, vypnite telefón.

 • Stlačte klávesy zníženia hlasitosti a vypínač a podržte ich, kým sa nezobrazí logo LG G3.
 • Keď uvidíte logo, uvoľnite vypínač a stlačte ho a znova podržte.
 • Keď sa zobrazí obrazovka Obnovenie továrenských nastavení, opustite tlačidlá a pomocou vypínača vyberte možnosti a potvrďte.
 • Po dokončení obnovenia továrenských nastavení sledujte, či sa problém po inštalácii konkrétnej aplikácie znova vyskytne.

Batéria

Ak sa tento problém nevyskytuje z dôvodu problému so softvérom, v tomto prípade vám nemôže pomôcť obnovenie výrobných nastavení. Uvoľnená alebo chybná batéria môže byť niekedy príčinou aj toho, že sa LG G3 sám vypne, takže vyberte batériu a skúste v telefóne použiť inú batériu LG G3, aby ste zistili, či je problém vyriešený. Ak telefón funguje normálne, jedná sa o problém súvisiaci s batériou. Musíte vymeniť starú za novú batériu. Pretože pre vás môže byť ťažké zistiť, či je problém s batériou, je najlepšie odniesť ju do opravovne.

Môžete tiež kontaktovať svojho operátora alebo predajcu, ak je váš telefón v záruke a požiadať o výmenu.

Pozri tiež: Ako vytvárať snímky obrazovky na LG G3